Acasă / Noutăți / "Luna Pădurii" 15 martie - 15 aprilie 2022

"Luna Pădurii" 15 martie - 15 aprilie 2022

"Luna Pădurii" 15 martie - 15 aprilie 2022

În fiecare an între 15 martie – 15 aprilie serbăm “Luna Pădurii”, un eveniment ce are ca scop evidențierea rolului pădurii în menținerea echilibrului în natură și sensibilizarea publicului și  a factorilor decizionali cu privire la importanța pădurilor și a rolului lor esențial în menținerea echilibrului ecologic la nivel global. Acest eveniment vine ca o necesitate în combaterea exploatărilor masive și își are rădăciniile în Statele Unite ale Americii, sărbătorit  încă din 1872 sub numele de „Sărbătoarea sădirii arborelui”. În România, prima data a fost organizată în anul 1902 de către Spiru Haret, pe atunci ministru al Cultelor și Instrucției Publice.

În data de 21 Martie sărbătorim Ziua Internațională a Pădurilor. Tema Zilei Internaționale a Pădurilor pentru 2022 este: "Inspire for the Future – The Role of Forests in Ensuring Sustainable Production and Consumption" (Un viitor mai bun: Rolul pădurilor în asigurarea producției și consumului durabil)

Prea prețioase pentru a fi pierdute!

Când bem un pahar cu apă, scriem într-un caiet, luăm medicamente sau ne construim o casă, nu facem întotdeauna legătura cu pădurea. Și totuși multe aspecte ale vieții noastre cotidiene sunt legate într-un fel sau altul de păduri.

Gestionarea durabilă a pădurilor și utilizarea durabilă a resurselor sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru a contribui la prosperitatea și bunăstarea generațiilor actuale și viitoare. Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei și în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor neprețuite beneficii ecologice, economice, sociale și de sănătate, exploatările la nivel global continuă într-un ritm alarmant.

Lemnul ajută la furnizarea de hrană și apă fără bacterii în multe bucătării, construiește nenumărate piese de mobilier și ustensile, înlocuiește materiale dăunătoare precum plasticul, creează noi fibre pentru hainele noastre și, prin tehnologie, ajută domenii precum medicina.

Este vital să consumăm și să producem lemn într-un mod mai ecologic pentru planetă și locuitorii săi. Să protejăm această resursă ușor de regenerat printr-un management durabil al pădurilor.

text original în engleză: https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day 

În Parcul Național Retezat pădurile acoperă aproximativ 20500 ha, adică aproximativ 53% din suprafața parcului. Cele mai răspândite specii sunt fagul (Fagus sylvatica), molidul (Picea abies), jneapănul (Pinus mugo), bradul (Abies alba), paltinul (Acer pseudoplatanus), mesteacănul (Betula pendula), aninul verde (Alnus viridis), ulmul de munte (Ulmus glabra), scoruşul de munte (Sorbus aucuparia). Populația de zâmbru (Pinus cembra) este probabil cea mai reprezentativă din Munții Carpați. Cele mai răspândite păduri sunt molidișurile şi făgetele şi amestecurile de răşinoase cu fag. Pădurile de fag se găsesc între 800-1200 m altitudine, cele de amestec între 1200-1400 m, iar molidişurile între 1400-1800 m. Pădurile virgine şi cvasivirgine însumează o suprafață de care acoperă aproximativ 3500 ha şi reprezintă 17% din suprafața de pădure arondată în prezent Parcului. Limita superioară a pădurii se află în medie la 1800 m, dar uneori urcă la 1900 m (de exemplu pe Pârâul Șesele). Pădurile din Retezatul Mic prezintă o situație aparte, având în vedere caracteristicile abiotice din zonă (substratul calcaros, umiditate redusă, temperatură mai ridicată etc.).

În această perioadă, pentru a sărbătorii “Luna Pădurii” Administrația Parcului Național Retezat va organiza evenimente de informare și conștientizare în mediul online și off line cu privire la importanța pădurilor și a rolului lor esențial în menținerea echilibrului ecologic atât în ariile protejate, cât și în afara acestora. Vă ținem la curent!

În prima săptămână din “Luna Pădurii” vă invităm să descoperiți habitatele forestiere de interes comunitar de pe teritoriul parcului: 9420 - Păduri montane de Larix decidua și/sau Pinus cembra9410 - Păduri acidofile de molid (Picea abies) din etajul montan până în cel alpin9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum91E0* - Păduri ripariene de arin (Alno-Padion).

Parcul Național Retezat, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, este situat în sud-vestul țării, în județul Hunedoara. Regia Națională a Pădurilor - Romsilva administrează 3.13 milioane hectare păduri proprietate publică a statului, ceea ce înseamnă 48% din totalitatea suprafeței cu păduri de la nivel național. Diferența de 52% o reprezintă suprafețele care aparțin proprietarilor privați. Pădurile administrate de Romsilva dețin certificarea managementului forestier la standarde internaționale. Regenerarea pădurilor este una dintre activitațile prioritare ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin care se urmărește asigurarea integrității și permanenței pădurilor, pentru ca acestea să-și exercite cu continuitate funcțiile de protecție și de producție.