Acasă / Misiune

Misiune

Misiune

Începând din anul 1999, Parcul Național Retezat are administrație proprie, R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Național Retezat RA, unitate cu personalitate juridică în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA. În prezent, Administrația Parcului Național Retezat administrează următoarele arii naturale protejate: Parcul Național Retezat, cu suprafața totală de peste 38000 ha (incluzând rezervaţiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), situl Natura 2000 „ROSCI0217 Retezat”, cu suprafața de 43258 ha, ce se suprapune în mare parte cu Parcul Naţional Retezat, depășindu-i limitele doar în partea sud-vestică și situl Natura 2000 „ROSPA0084 Munţii Retezat”, care se suprapune integral peste suprafaţa Parcului Naţional Retezat.


Echipa Administrației Parcului Național Retezat este formată din 18 persoane: director, contabil, biolog, responsabil pază și turism, consilier juridic, responsabil comunități și investiții, specialist IT și 11 rangeri.

Rangerul este persoana care se ocupă, în principal, de asigurarea conservării, protejării și cartării patrimoniului natural situat în ariile naturale protejate din Retezat. Rangerul desfășoară activități de ghidaj și supraveghează activitățiile turistice, realizează intervenții și amenajări necesare activității de turism în ariile protejate din Retezat. Rangerul colaborează cu localnicii din zonă, cu cercetători, fomațiuni salvamont și salvaspeo, jandarmeria montană, operatori turistici. De asemenea, organizarea unor activități educative în centrele de vizitare sau pe teren reprezintă componente obligatorii ale activității rangerilor.

Misiunea Administrației Parcului Naţional Retezat este de a gestiona și conserva Parcul Naţional Retezat ca un loc unde natura să-şi urmeze cursul firesc, ale cărui valori să fie recunoscute de publicul larg, localnici şi oameni de ştiinţă, unde turiştii responsabili sunt bineveniţi, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este reglementată.

Principalele obiective de management ale  Administrației Parcului Naţional Retezat:

  • Creşterea sau menţinerea, cel puţin la nivelul lor actual, a populaţiilor de animale şi plante din Parcul Naţional Retezat - Sit Natura 2000 şi menţinerea habitatelor din zonele cu protecţie strictă şi cu protecţie integrală în starea lor naturală sau cât mai aproape de aceasta, precum şi limitarea impactului uman în celelalte zone din parc la un nivel la care nu produc modificarea proceselor naturale;
  • Menţinerea şi conservarea caracteristicilor geologice şi a frumuseţii peisajului munţilor Retezat;
  • Încurajarea activităţilor tradiţionale şi/sau a celor existente care nu dăunează biodiversităţii, peisajului sau mediului fizic al parcului prin reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor de utilizare a resurselor din parc;
  • Încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi economice în afara Parcului Naţional Retezat, care, prin utilizarea durabilă a resurselor, să le aducă beneficii şi să contribuie la reducerea presiunii asupra resurselor din Parc, promovând împreună cu comunităţile locale valorile culturale si tradiţionale în vederea creşterii valorii zonei şi a Parcului National;
  • Promovarea unui turism care să nu afecteze negativ Parcul, să ducă la creşterea respectului pentru valorile Parcului şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale ale zonei în circuitul turistic al Parcului Naţional Retezat;
  • Conştientizarea şi educarea publicului şi a factorilor interesaţi pentru înţelegerea importanţei conservării naturii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor PNR ca parc naţional şi Sit Natura 2000;
  • Managementul eficient şi adaptabil al Parcului National Retezat prin asigurarea unui sistem integrat de gospodarire.

Administrația Parcului Național Retezat NU deține teren în parc. Proprietarii de păduri din Parcul Național Retezat sunt formați din: Statul Român (37%) și Unități Administrativ Teritoriale limitrofe Parcului Național Retezat, comunități (composesorate), persoane fizice (fam. Kendeffy și fam. Ocskay) precum și Academia Română. Golul alpin aparține în procent de 100% persoanelor fizice sau juridice. Conform legislației actuale, oricine (român sau străin) poate cumpara de la proprietari privati terenuri din Romania, chiar și din parcurile naționale, fără a fi necesar acordul administrației zonei protejate.