Acasă / Noutăți / A treia versiune a ediției a doua a Planului de Management al Parcului Naţional Retezat a fost transmisă spre aprobare

A treia versiune a ediției a doua a Planului de Management al Parcului Naţional Retezat a fost transmisă spre aprobare

A treia versiune a ediției a doua a Planului de Management al Parcului Naţional Retezat a fost transmisă spre aprobare
A treia versiune a ediției a doua a Planului de Management al Parcului Naţional Retezat a fost transmisă spre aprobare
 
R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului National Retezat R.A. aduce cunoștință publicului că a ajustat a doua versiune a ediției a doua a Planului de management conform legislației în vigoare și cele două anexe (Anexa 1 Regulament, Anexa 3 Harta zonarii interne a Parcului National Retezat). A treia versiune a ediției a doua a Planului de Management, publică și pe website-ul APNR https://retezat.ro/planul-de-management, a fost transmisă spre aprobare.
 
Prezentul Plan de management a fost realizat de Administraţia Parcului Naţional Retezat, în cadrul proiectului Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Național Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cod SMIS 116950. Proiectul a fost finanţat în cadrul Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.
 
Proiectul are ca obiectiv general asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. Revizuirea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate a fost realizată în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ.
 
Vă mulțumim!