Acasă / Habitate / 8210 - Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică

8210 - Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică

Alpine

8210 - Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică

Stâncăriile abrupte calcaroase din partea sudică a Parcului Național Retezat sunt ocupate de acest habitat remarcabil, deosebit de spectaculos. Calcarele pe care le vedem astăzi sunt vechii recifi coraligeni și algali din Marea Tethys, cândva cea mai bogată în specii de pe Terra, locul unde s-au născut numeroase grupuri de animale marine, inclusiv coralii recifogeni (hermatipici). Din păcate, dat fiind că aceste calcare au fost supuse la numeroase presiuni tectonice în ultimele zeci de milioane de ani (fapt ce a dus la recristalizarea lor), foarte puține fosile pot fi găsite astăzi. 

Habitatul stâncăriilor calcaroase alternează strâns cu cel al pajiștilor de calcare (6170) și cu cel al grohotișurilor calcaroase (8120), astfel că speciile de plante și animale sunt în cea mai mare parte aceleași cu cele din pajiști și grohotișuri, cu precizarea că pentru acest habitat rămân caracteristice doar cele care au rădăcini pivotante ce pot pătrunde adânc în crăpăturile stâncilor. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt inul bănățean Linum uninerve, Saxifraga marginata, stânjenelul Iris reichanbachii, Edraianthus graminifolius, Campanula kladniana, barba ungurului Dianthus spiculifolius, lichitoare păsărească Silene dubia, Athamanta turbith ssp. hungarica, Draba lasiocarpa, Centaurea kotschyana, Sorbus cretica, Erysimum comatum, Festuca pachyphylla, Festuca porcii, Festuca panciciana, sparceta Onobrychis transsilvanica, Gypsophila petraea, Trisetum fuscum, liliacul Syringa vulgaris, Oxytropis montana var. retezatensis, Thymus pulcherrimus. 

Specii de animale. 

Deosebit de legați de stâncăriile calcaroase sunt fluturii negricioși rari Erebia melas, Erebia pandrosae cibinica, Erebia gorge friedericikoenigi, care se hrănesc aici frecvent în perioadele de zbor. Fluturașul de stâncă Tichodroma muraria este pasărea cea mai legată de abrupturile stâncoase calcaroase. 

Distribuție. 

Este întâlnit exclusiv în partea sudică a Parcului Național Retezat, unde aflorează calcarele de vârstă jurasic superioară. 

Amenințări. 

Cea mai evidenta amenințare la adresa acestui habitat este deschiderea de fronturi de exploatare pentru cariere de piatră.

Galerie foto