Acasă / Habitate / 8110 - Grohotișuri silicatice din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani)

8110 - Grohotișuri silicatice din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani)

Alpine

8110 - Grohotișuri silicatice din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani)

Este un habitat pionier care se înfiripează pe grohotişuri semi­fixate sau mobile, rezultate din dezagregarea masivelor de roci granitoide și a celor de şisturi cristaline (mai ales micaşisturi), cu ocurenţe doar în etajele alpin şi subalpin, mai rar în subetajul montan superior. Vegetaţia este scundă şi cu acoperire redusă, adesea fragmentată sub formă de insule sau perniţe. Habitatul este valoros prin speciile endemice (carpatice) prezente aici.

La altitudini mai reduse, bolovănișurile și grohotișurile silicatice sunt adese populate de priboi Geranium macrorrhizum, sincerică Scleranthus perennis, Petrorhagia prolifera, Petrorhagia saxifraga, Spergularia rubra. La altitudini mari, din etajul molidului până în cel subalpin, pe grohotișurile silicioase apar specii mult mai numeroase, diferite, precum măcrișelul Oxyria digyna, saxifrage (Saxifraga bryoides, S. oppositifolia, S. cymosa, S. heucherifolia, S. androsacea, S. moschata), șoaldină alpină Sedum alpestre, firușca șopârlelor Poa alpina, verzișoarele alpine Cardaminopsis halleri ssp ovirensis, Arabis alpina, Taraxacum alpinum, șopârlaițele (Veronica alpina, V. aphylla), Thymus pulcherrimus, mărțișor Geum montanum, ventricea Chrysanthemum alpinum, Draba carinthiaca, cornuț Cerasium alpinum, brie Ligusticum mutellina, Silene pusilla, Athyrium distentifolium. 

Specii de animale: 

Sunt prezente în cadrul habitatului specii de reptile precum: șopârla de munte Zootoca vivipara, vipera comună Vipera berus. 

Speciile de păsări care pot fi întâlnite aici sunt: codroșul de munte Phoenicurus ochruros, brumărița de stâncă Prunella collaris, pietrarul sur Oenanthe oenanthe, mierla de piatră Monticola saxatilis. 

Mamiferele sunt reprezentate, pe lângă speciile de rozătoare mici, prin capra neagră Rupicapra rupicapra. În zonele unde habitatul se învecinează cu pajiștile alpine apare marmota Marmota marmota.

Distribuție. 

Este larg răspândit în jumătatea nordică a Parcului Național Retezat, alternând cu habitatele pajiștilor silicatice boreale – alpine (6510) și habitatul stâncăriilor silicatice (8220). 

Amenințări. 

Dată fiind poziționarea acestui habitat în zone relativ greu accesibile, amenințările la adresa acestuia rezultate direct din activități antropice sunt puțin semnificative. 

Galerie foto