Acasă / Habitate / 4080* - Tufărișuri sub-arctice de Salix spp.

4080* - Tufărișuri sub-arctice de Salix spp.

Alpine

4080* - Tufărișuri sub-arctice de Salix spp.

Tufărișurile „subarctice”, la noi subalpine, de anin verde Alnus viridis și iovă Salix silesiaca ocupă firul pâraielor și arealele de izvoare din etajul subalpin, alternând cu tufărișurile din habitatele Natura 2000 - 4060 și 4070. Aninul verde este în forma sa tipică o specie alpin-europeană, iar iova are un areal restrâns la Carpați și Sudeți. Urmând firul pâraielor din partea înaltă a Retezatului ne întâlnim uneori cu aceste tufărișuri cu o răspândire geografică relativ redusă, care dau peisajului montan înalt, prin frunzișul lor argintiu, un aspect aparte. Alte specii caracteristice habitatului sunt: Salix hastata, Salix cinerea, Trisetum fuscum. 

Asociaţii vegetale: 

Triseto fusci-Salicetum hastatae Coldea (1986) 1990; Salicetum bicoloris (Borza 1959 n.n.) Popescu et al. 1986; Salici-Alnetum viridis Colic et al. 1962. 

Distribuţie. 

În general, habitatul este prezent pe suprafețe relativ mici, izolate. A fost identificat la Stâna de Râu, pe Culmea Valea Rea, Valea Stânișoarei și Culmea Lolaia. 

Galerie foto