Acasă / Habitate / 7140 - Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare

7140 - Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare

Acvatice și ecosisteme de turbărie

7140 - Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare

Turbăriile din Munții Retezat sunt localizate strict în jumătatea nordică, unde rocile acide granitoidice și metamorfice (șisturi cristaline) sunt net predominante. Sunt asociate lacurilor glaciare sau apar în microdepresiuni de pe versanți sau, mai rar, pe platouri și pante line cu exces de umiditate. Arealul turbăriilor este clar marcat vara de fructificațiile bumbăcariței Eriophorum vaginatum, astfel încât aceste habitate sunt ușor de identificat din iulie până în septembrie. La fel, prezența mușchiului de turbă (unul dintre puținele genuri de briofite ușor de recunoscut) este un indicator aproape sigur al prezenței acestui habitat. 

În Munții Retezat, turbăriile au un aspect foarte caracteristic, combinația de specii fiind unică în Carpați și în lume. Astfel, majoritatea acestora sunt dominate de două specii de rogoz rare, Carex fusca ssp. dacica și Carex canescens, la care se adaugă prezența comună a unei specii de orhidee extrem de rară în restul țării, Gymnadenia frivaldii (aceasta mai este prezentă doar în două puncte din Munții Țarcu și Harghita, pe când în Retezat se află cea mai mare populație; arealul principal al speciei cuprinde turbăriile montane din vestul și centrul Peninsulei Balcanice). Alte specii des întâlnite sunt Dactylorhiza cordigera, Carex pauciflora, mușchiul de turbă Sphagnum teres, Sphagnum girgensohnii, Sphagnum compactum, Carex rostrata, limba oii Plantago gentianoides, calcea calului Caltha laeta. 

Asociaţii vegetale: 

Sphagno - Caricetum rostratae Steffen 1931; Carici dacicae – Plantaginetum gentianoidis Boșcaiu et al. 1972. 

Specii de animale: 

Se pot găsi aici specii de libelule precum: libelula alpină de smarald Somatochlora alpestris, libelula mare de munte Aeshna juncea, păunița de munte Calopteryx virgo, libelula roșie mică Pyrrhosoma nymphula, libelula mică albastră Enallagma cyathigerum. 

Specii de amfibieni care pot să apară în acest habitat sunt: izvorașul cu burtă galbenă Bombina variegata – specie Natura 2000, broasca roșie de pădure Rana dalmatina, broasca roșie de munte Rana temporaria, broasca râioasă brună Bufo bufo, salamandra Salamandra salamandra, tritonul comun Lissotriton vulgaris, tritonul de munte Ichthyosaura alpestris).

Distribuție. 

Turbăriile din Parcul Național Retezat sunt localizate în jumătatea nordică a acestuia, în arealul dominat de roci magmatice și metamorfice acide. Aici se află în etajul boreal (al molidului) și subalpin, între 1600 – 2000 m altitudine. Cele din etajul subalpin sunt în majoritate asociate lacurilor glaciare, apărând în locurile unde cuveta lacului este mai mult sau mai puțin colmatată. Numeroase turbării din etajul subalpin și boreal sunt însă asociate cu microdepresiuni suspendate dezvoltate în spatele pragurilor glaciare sau în spatele valurilor morenaice. Un număr redus de turbării mici sunt asociate cu arealele unde pâraiele de munte dezvoltă zone de înmlăștinire. Cele mai numeroase turbării din Munții Retezat, și totodată cele mai bine păstrate, se află în bazinul văilor Judele și Bucura, apoi în bazinele unor văi de pe versantul nordic al Retezatului (Pietrele, Valea Rea, Stânișoara, arealul Rezervației Științifice Gemenele). 

Amenințări. 

Având în vedere suprafețele relativ mici, turbăriile sunt puternic afectate de suprapășunat, mai ales cele din etajul subalpin. Drenajele efectuate în cadrul proiectelor silvice de „îmbunătățire” a calității solului reprezintă o amenințare mereu prezentă, letală pentru acest tip de habitat. O altă amenințare potențială o reprezintă anii secetoși, tot mai frecvenți în ultimele decenii.

Galerie foto